Permanentievergoeding

De permanentievergoeding wordt altijd op bedrijfsvlak afgesproken.