Eindejaarspremie

Elk jaar, in december, ontvang je de eindejaarspremie. Het bedrag is gelijk aan 164,66 uren maal het barema-uurloon van functieklasse 5.

Voorwaarde: 241 gewerkte dagen (of gelijkgestelde) en niet ontslagen zijn om dringende reden.

Wanneer je minder dan 241 gewerkte en gelijkgestelde dagen hebt, ontvang je een premie in verhouding tot de gewerkte periode.

Hebben eveneens recht op de premie:

  • (brug)gepensioneerden,
  • partner van overleden arbeid(st)ers,
  • arbeider die ontslag heeft genomen.