Anciënniteitsverlof

Je hebt recht op een bijkomend aantal betaalde vrije dagen, in verhouding tot je anciënniteit in de sector:

  • 10 jaar anciënniteit : 1 dag
  • 20 jaar : 2 dagen
  • 25 jaar : 3 dagen

Je hebt recht op een bijkomende dag verlof wanneer je voldoet aan de voorwaarden om op brugpensioen (= SWT) te gaan, en toch verder aan de slag blijft.