Ploegenarbeid

Wanneer je in ploegen werkt, is er een toeslag op het uurloon. Die bedraagt op 1 juni 2017:

  • voor- en namiddagploeg: € 0,68 (4,5% van het minimumloon van functieklasse 5)
  • nachtploeg: € 2,72 (18% van het minimumloon van functieklasse 5)
  • andere systemen: € 0,61 (4% van het minimumloon van functieklasse 5)