Syndicale premie

Vakbondsleden hebben recht op een jaarlijkse syndicale premie.

Die bedraagt maximaal € 135,00.

Wie niet het hele dienstjaar (juli voorgaande jaar - juni lopend jaar) in de sector werkte, ontvangt een deel van de premie: € 11,25 per maand.

Voor bruggepensioneerden: € 90 (of € 7,50 per maand)

Wie langdurig ziek is, behoudt gedurende een aantal jaren het recht op de syndicale premie. Dit hangt af van de anciënniteit.