Anciënniteitsdagen

Wie minstens 20 jaar ononderbroken anciënniteit heeft in dezelfde onderneming, heeft recht op een dag bezoldigde afwezigheid toegekend in de loop van elk kalenderjaar. Wie 25 jaar ononderbroken anciënniteit heeft in dezelfde onderneming, heeft recht op een bijkomende verlofdag (= tweede dag). Bij ontslag na sluiting, faling of reorganisatie, blijft de anciënniteit behouden indien de werknemer binnen de 6 maanden in dienst gaat bij een nieuwe (vlas)werkgever.