Loonsindexering

In de sector van de vlasbereiding worden de lonen tweemaal per jaar, telkens op 1 april en op 1 oktober, aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen.