Arbeidsduur

In de vlassector is de arbeidsduur in verschillende stappen terug­gebracht van 40 uur tot 37u50. Dat is echter een weekgemiddelde op jaarbasis. Per week wordt meestal nog altijd 40 uur effectie­f gewerkt. Dat moet onder meer zorgen voor een maxi­maal gebruik van het machi­nepark. Een systeem van supplementaire vakantie­dagen zorgt voor het gemiddelde.