Maaltijdcheques

De waarde van je maaltijdcheque bedraagt:

  Patronaal aandeel Persoonlijk aandeel Totale waarde
Vanaf 01/01/2016 € 6,00 € 1,12 € 7,12
Vanaf 01/09/2017 € 6,88 € 1,12 € 8,00

 
Op maaltijdcheques zijn er geen afhoudingen inzake belastingen en RSZ, als aan de volgende voorwaarden is voldaan (wat het geval is in de vlassector):

  • één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag
  • de maaltijdcheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd
  • er moet een tussenkomst zijn van de werkgever.
  • ook de werknemer moet een bijdrage leveren van € 1,12