Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

In de sector van de vlasbereiding kan je gebruik maken van volgende stelsels: 

Tot 31 december 2018:

 • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17), 40 jaar loopbaan (mannen), 33 jaar loopbaan in 2017, 34 jaar in 2018 (vrouwen)
 • SWT 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), zwaar beroep, 35 jaar loopbaan
 • SWT 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep, 33 jaar loopbaan
 • SWT 58 jaar voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen, 35 jaar loopbaan
 • SWT 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 40 jaar loopbaan. 

Tot 31 december 2017:

 • SWT 60 jaar, 40 jaar loopbaan (mannen), 33 jaar loopbaan (vrouwen). 

SWT vanaf 62 jaar - algemeen stelsel cao 17 (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 62 jaar of ouder zijn
 • een loopbaan hebben van 40 jaar (mannen) of van 33 jaar in 2017 en 34 jaar in 2018 (vrouwen)
 • sectoranciënniteit:
 • ofwel 15 jaar loondienst in de sectoren vlasbereiding en/of textiel, breigoed, kleding en confectie
 • ofwel 5 jaar loondienst in de vlasbereiding en/of textiel, breigoed, kleding en confectie tijdens de laatste 10 jaren waarvan minstens 1 jaar in de laatste 2 jaren. 

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018) – zware beroepen (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
 • een loopbaan hebben van minstens 35 jaar en tijdens die 35 jaar in een zwaar beroep gewerkt hebben gedurende 5 jaar in de laatste 10 kalenderjaren of 7 jaar in de laatste 15 kalenderjaren.
 • Een zwaar beroep is:
 • werk in wisselende ploegen (ploegenarbeid van minstens 2 ploegen van minstens 2 werknemers)
 • nachtarbeid
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
 • een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar hebben

en

 • ofwel 20 jaar arbeid met nachtprestaties bewijzen
 • ofwel in een zwaar beroep gewerkt hebben gedurende 5 jaar in de laatste 10 kalenderjaren of 7 jaar in de laatste 15 kalenderjaren.
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

SWT vanaf 58 jaar voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 58 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar hebben
 • een mindervalide werknemer zijn die erkend is door een bevoegde overheid
 • of
 • een werknemer zijn met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door je werk en de verdere uitoefening van je beroep bemoeilijken.
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018) met 40 jaar loopbaan (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

SWT vanaf 60 jaar (tot 31/12/2017)
Voorwaarden:

 • 60 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben (mannen). Voor de vrouwen is dat 33 jaar in 2017
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar.