Opleg bij tijdelijke werkloosheid

Alle werknemers die tewerkgesteld zijn in een vlasbedrijf en die de voorwaarden, zoals bepaald in de statuten van het Fonds, vervullen. 

De aanvullende toelage bedraagt 5,14 euro (zesdagenweek) per dag tijdelijke werkloosheid om economische redenen, technische redenen of ingevolge brand. 

De opleg wordt door het Fonds uitbetaald vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid gedurende maximum 80 dagen die vallen tijdens de referteperiode van 1 juli van het vorig jaar tot 30 juni van het huidig jaar. Er wordt een inhouding (belastingen) verricht van 26,75%. De aanvraag en uitbetaling gebeuren samen met de syndicale premie. 

De werkgevers betalen per dag tijdelijke werkloosheid een opleg van € 2,70 per dag (regime 5-dagenweek) of € 2,25 per dag (regime 6-dagenweek) rechtstreeks aan de werknemer. Deze opleg wordt maandelijks samen met het loon betaald en komt dus bovenop de opleg bij tijdelijke werkloosheid die door het Fonds wordt betaald.