Vakbondsvertegenwoordiging

In elke onderneming waar gewoonlijk gemiddeld 35 arbeiders werken gedurende het derde en vierde kwartaal van het vorig kalenderjaar en waarvan tenminste de helft bij een ondertekenende vakbond is aangesloten, kan een syndicale delegatie of afvaardiging worden opgericht. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal arbeiders in de onderneming.

Voor meer informatie over landingsbanen contacteer je best je afdeling.