Voorstelling

De vlasbereiding is een activiteit die aan de verwerking in de textiel voorafgaat. Na de oogst van het vlas wordt de plant verder bewerkt tot vlasvezel en andere bijproducten. De subsector van de vlasbereiding (PSC 120.02) werd opgeheven op 01/07/2019. Twee bedrijven gingen over naar de textielsector (PC 120), alle andere bedrijven naar de sector landbouw (PC 144).