Bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid

Bij tijdelijke werkloosheid om economische of technische redenen hebben werknemers met minstens 6 maanden anciënniteit in het bedrijf recht op een dagvergoeding:

  • Gedurende de eerste 90 dagen: € 9,5809
  • Vanaf de 91ste dag: €9,2591

Spiegelmakerijen:

  • 5 dagen/week: €11,6451
  • 6 dagen/week: €9,7580 

Vanaf de 90ste dag werkloosheid

  • 5 dagen/week: €14,7204
  • 6 dagen/week: €12,2673

Aanvullend subcomité

  • 5 dagen/week: €10,3091 per dag