Bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid

Bij tijdelijke werkloosheid om economische of technische redenen hebben werknemers recht op een dagvergoeding:

  • Gedurende de eerste 90 dagen: € 9,6863
  • Vanaf de 91ste dag: €9,3610

Spiegelmakerijen:

  • 5 dagen/week: €11,7732 per dag
  • 6 dagen/week: €9,8653 per dag

Vanaf de 90ste dag werkloosheid

  • 5 dagen/week: €14,8823 per dag
  • 6 dagen/week: €12,4022 per dag

Aanvullend subcomité

  • 5 dagen/week: €10,4225 per dag