Eindejaarspremie

Minimale eindejaarspremie

Je hebt recht op een eindejaarspremie als je tussen 1 november en 31 oktober hebt gewerkt.
Deze premie wordt vóór 25 december uitbetaald en is minstens gelijk aan het loon voor 76 uren werk. Indien je deeltijds werkt of niet de volledige referteperiode in dienst was, zal hiermee rekening gehouden worden bij het berekenen van je premie.

Bijkomend vakantiegeld

In de spiegelmakerijen en het aanvullend paritair comité voor het glas ontvang je eind december een zogenaamd bijkomend vakantiegeld in plaats van een eindejaarspremie. Je moet hiervoor tussen 1 december en 30 november (voor de spiegelmakerijen) of tussen 1 november en 31 oktober (voor de aanvullende glassector) gewerkt hebben. Het precieze bedrag van de premie is afhankelijk van je anciënniteit en van het aantal gewerkte dagen. Dezelfde voorwaarden gelden voor werknemers met een contract van bepaalde en onbepaalde duur.