Contracten van bepaalde duur en uitzendkrachten

In geval van definitieve aanwerving wordt prioriteit gegeven aan werknemers die een arbeidsovereenkomst van beperkte duur hebben, of die als uitzendkracht hebben gewerkt in de onderneming.