Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Iedereen kent het brugpensioen. Het systeem om vroeger te stoppen met werken werd de laatste jaren fors bemoeilijkt en draagt sinds 2012 de nieuwe naam Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of SWT. De regering Michel die in oktober 2014 aantrad, voerde zware hervormingen door in het SWT. Voor de meest actuele informatie neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

De volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zijn mogelijk in 2021 en 2022: 

  • SWT nachtarbeid (20 jaar) of zwaar beroep vanaf 60 jaar (33 jaar loopbaan). 

  • SWT voor zware beroepen op 60-jarige leeftijd met 35 jaar loopbaan. 

  • SWT lange loopbaan (40 jaar) vanaf 60 jaar. 

  • SWT voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen vanaf de leeftijd van 58 jaar en met 35 jaar loopbaan.