Bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid

Bij tijdelijke werkloosheid om economische of technische redenen hebben werknemers recht op een dagvergoeding:

  • Gedurende de eerste 90 dagen: €10,5267
  • Vanaf de 91ste dag: €10,1732

Spiegelmakerijen:

  • 5 dagen/week: €12,7948 per dag
  • 6 dagen/week: €10,7213 per dag

Vanaf de 90ste dag werkloosheid

  • 5 dagen/week: €16,1736 per dag
  • 6 dagen/week: €13,4783 per dag

Aanvullend subcomité

  • 5 dagen/week: €11,3268 per dag