Opleidingen

In de periode 2021-2022 hebben de werknemers recht op gemiddeld zeven opleidingsdagen verspreid over twee jaar. Minimum twee van deze dagen moeten een formele opleiding omvatten. Dat wil zeggen georganiseerd buiten het bedrijf of verzorgd door een externe en/of erkende opleider op de bedrijfssite. 

Elke nieuw aangeworven werknemer heeft recht op 8 uur professionele vorming georganiseerd door het bedrijf.