Opeenvolgende arbeidscontracten

In geval van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of voor vervangingcontracten wordt de looptijd van deze contracten meegerekend voor de berekening van de anciënniteit bij definitieve aanwerving.  Voorwaarde is dat er geen onderbreking van meer dan vier weken was in de opeenvolging van deze contracten.