Vakbondsvertegenwoordiging

De vakbondsafvaardiging is de vertegenwoordiger van het personeel op het bedrijf. Zij is de gesprekspartner met de werkgever in verband met informatie, problemen, overleg over de arbeidsorganisatie ...

In de glassector kan er ook in de kleinere bedrijven een vakbondsafvaardiging opgericht worden. In bedrijven met minder dan 40 werknemers kan dit ofwel met goedkeuring van de werkgever, ofwel nadat een gewone meerderheid plus één van de werknemers in een geheime stemming zich hiervoor heeft uitgesproken. In dat geval hoeft de werkgever hier niet op voorhand over worden ingelicht.

Het aantal afgevaardigden is afhankelijk van het aantal werknemers dat het bedrijf tewerkstelt.

Heb je interesse? Wil je meer weten? Neem dan zeker contact op met je plaatselijke afdeling van De Algemene Centrale-ABVV.