Eindejaarspremie

De werknemers die gewerkt hebben van 1 november tot 31 oktober hebben recht op een eindejaarspremie. Die is voor voltijdse werknemers minimaal gelijk aan het loon voor 76 uur, exclusief premies van welke aard dan ook.

In geval van deeltijdse tewerkstelling ontvangen de werknemers een eindejaarspremie berekend volgens de tewerkstellingsbreuk.

De uitbetaling moet gebeuren voor 25 december.

Opgelet: deze regeling is enkel van kracht wanneer er geen CAO is die dit regelt op bedrijfsniveau. Deze regeling is evenmin van kracht in de subsectoren spiegelmakerijen & fabricage van kunstramen en in de aanvullende subsector. Daar is daarentegen wel een extralegale bijslag bij het vakantiegeld van toepassing.