PC 115 - Eisenbundel 2019-2020

Het startschot van de onderhandelingen voor de sectorale CAO 2019-2020 werd gegeven in de Glasnijverheid (PC 115) met de toelichting van de gemeenschappelijke eisenbundel.

Wij houden jullie op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen.