Vakbondsvertegenwoordiging

De vakbondsafvaardiging is de vertegenwoordiger van het personeel op het bedrijf. Zij is de gesprekspartner met de werkgever in verband met informatie, problemen, overleg over de arbeidsorganisatie ... In de glassector kan er ook in de kleinere bedrijven een vakbondsafvaardiging opgericht worden. Vanaf het sectoraal akkoord 2017-2018 kunnen er in ondernemingen met minder dan 25 personeelsleden zelfs 2 effectieve afgevaardigden aangeduid worden.

Heb je interesse? Wil je meer weten? Neem dan zeker contact op met je plaatselijke afdeling van De Algemene Centrale-ABVV.