Voorstelling

De Belgische petroleumsector wordt gedomineerd door enkele grote ondernemingen. In 2012 telde ons land nog 4 raffinaderijen, en in 2017 kende België een globale capaciteit van 40.167 kt. De productie van de Belgische raffinaderijen bedroeg de voorbije jaren ongeveer het dubbele het binnenlands verbruik. De helft van de productie was dan ook bestemd voor de export (voornamelijk van benzine).

Petroleum is naast raffinage ook het opslaan, het overladen en de verdeling van olie- en petroleumproducten. De sector telde in 2012 nog ongeveer 180 bedrijven :

  • 17 ondernemingen met meer dan 100 werknemers, waarvan 2 met meer dan 1.000 werknemers (Exxonmobil en Total);
  • 12 ondernemingen tellen tussen 50 en 100 werknemers;
  • 71 ondernemingen tussen 20 en 50 werknemers.

Volgens de cijfers van de RSZ telde de sector 6.399 werknemers in 2017, onder wie 1236 arbeiders en 5163 bedienden.