Lonen

Sectorale minimumlonen

De sectorale minimumlonen stijgen op 1 januari 2022 met  € 0,7 per uur of € 11,55 per maand.

Bedrijven met een syndicale delegatie

Het sectorakkoord 2021 – 2022 voorziet de mogelijkheid om een bedrijfs-cao af te sluiten over het volledige luik koopkracht. De uiterste datum voor deze overeenkomst is 17 december 2021.

Indien er tegen die datum geen akkoord wordt gevonden binnen het bedrijf dan wordt dezelfde  regeling toegepast als voor de bedrijven zonder syndicale delegatie.

Bedrijven zonder syndicale delegatie

De bedrijfsbarema’s en reële lonen stijgen met 0,4 % met een minimum van 7 eurocent per uur voor de arbeiders en met € 11,55 per maand voor de bedienden vanaf 1 januari 2022.

Ten compensatie  van 2021 ontvang je een eenmalige ecocheque (of een gelijkwaardig alternatief) van € 150. De cheque wordt betaald in de maand januari 2022 en is pro rata de prestaties. Economische werkloosheid en tijdelijke werkloosheid  Corona zijn gelijkgesteld.

Als je gewerkt hebt in de periode tussen 13/03/2020 tot en met 30/06/2021 ontvang je bovendien een coronapremie van maximum € 200.

Indexering van de lonen

De lonen worden telkens op 1 juli en 1 januari aangepast aan de indexevolutie van de voorbije 6 maanden. In geval van deflatie (daling van de index) wordt dat tot 1% geneutraliseerd. (Wanneer bijvoorbeeld de index met 1,1% daalde de voorbije 6 maanden, dalen de lonen slechts met 0,1%.)