Verplaatsingskosten

De werkgever betaalt je vervoerskosten gedeeltelijk terug. Als je gebruik maakt van het openbaar vervoer en de prijs van je vervoersbewijs afhangt van de afstand, dan is de tussenkomst van de werkgever gelijk aan de wettelijke tussenkomst in het treintarief (gemiddeld 75%). Wanneer je je eigen vervoermiddel gebruikt, wordt de tussenkomst van de werkgever bepaald aan de hand van onderstaande tabel. 

Voor verplaatsingen met de fiets ontvang je vanaf 1 september 2023 een fietsvergoeding van € 0,27 per kilometer, begrensd tot 40 km (enkel traject). Daarvoor bedroeg de tussenkomst € 0,20 per kilometer.