Ploegenarbeid

  • Toeslag bij het uurloon:
    • voor- en namiddagploeg: 6 %
    • nachtploeg: 15 %
  • Bij ploegenwerk heb je altijd recht op minstens 15 minuten betaalde pauze.