Anciënniteitverlof

Vanaf 2022 hebben alle werknemers recht op een dag anciënniteitverlof vanaf het kalenderjaar waarin ze 10 jaar in de onderneming werken. Voor 2022 was dat vanaf 15 jaar anciënniteit.

Een ononderbroken periode van interim arbeid wordt voor maximaal 1 jaar meegeteld in de anciënniteit van de werknemer.