Overuren

Via een ondernemings-cao kan het aantal uit te betalen overuren verhoogd worden naar 130 uren.

Voor deze overuren is er een toeslag van 50%.

Deze toeslag wordt op 100% gebracht:

  1. Vanaf het vijfde overuur, dat op dezelfde dag wordt verricht, met uitzondering van de overuren die worden verricht op de vrije zaterdag in het stelsel van de 5 dagen week
  2. Voor de overuren die verricht worden tussen 22 en 6 uur
  3. Voor de overuren die worden verricht op een zondag of feestdag