Vorming

Een gedeelte van de vorming kan plaats hebben buiten de werkuren. Deze vormingsuren zullen aan de arbeiders worden betaald tegen het gewone loon.

Voor de periode 2021 - 2022 bestaat er een collectieve vormingsplicht van 6 dagen.

Neem contact met je vakbondsafgevaardigde voor de praktische regeling van het recht op vorming in jouw onderneming.