Sluitingspremie

Het Fonds voor Bestaanszekerheid betaalt de sluitingspremie in geval van faillissement van een onderneming met maximum 4 werknemers.

Het Fonds betaalt tevens de sluitingspremie bij sluiting van een onderneming van maximum 19 werknemers indien de werkgever niet in staat is deze premie, die in eerste instantie door hem dient te worden betaald, te betalen  aan de werknemers die hun job verliezen als gevolg van de sluiting.

Het bedrag wordt ieder jaar bepaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid. (In principe is het gelijk aan het bedrag dat werknemers uit grotere ondernemingen ontvangen van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen.)