Tijdskrediet

In de sector is enkel het wettelijk stelsel (cao 103 ter) voorzien, zonder uitbreidingen of versoepelingen.