Vormingsloon

Voor de jongeren die nog onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht, werd een vormingsloon ingevoerd. Dit is aan een percentage van de geldende baremalonen:

  • 2de graad, 2de jaar: 70%
  • 3de graad, 1ste jaar: 75%
  • 3de graad, 2de jaar: 85%