Eindejaarspremie

Wie heeft recht op deze vergoeding?

 • In dienst zijn op 30 november van het huidig jaar OF
 • ontslagen zijn (uitgezonderd wegens dringende reden) tussen 1 december van het vorig jaar en 30 november van het huidig jaar (berekening gebeurt pro rata) OF
 • zelf ontslag hebben genomen tussen 1 december van het vorig jaar en 30 november van het huidig jaar (berekening gebeurt pro rata).

Bedrag van de eindejaarspremie

Het bedrag van de eindejaarspremie van 2019 is per werkelijk gepresteerd uur in de referteperiode:

 • voor de ondernemingen met minder dan 50 werknemers en de ondernemingen met een arbeidsstelsel van 38 uur per week :
  • 0,8960 euro voor de periode van 1 december 2018 tot 31 december 2018;
  • 0,9148 euro voor de periode van 1 januari 2019 tot 30 november 2019.
 • voor de ondernemingen met 50 werknemers of meer en/of een arbeidsstelsel van 37,5 uur per week :
  • 0,9643 euro voor de periode van 1 december 2018 tot 31 december 2018;
  • 0,9846 euro voor de periode van 1 januari 2019 tot 30 november 2019

Wie betaalt en wanneer?

De eindejaarspremie wordt rechtstreeks door de werkgever betaald. Dit moet ten laatste op 15 december gebeuren.

Wie in de loop van het refertejaar zelf ontslag neemt of ontslagen wordt in een onderneming, moet de eindejaarspremie, op basis van het aantal gewerkte uren, uitbetaald krijgen op het moment van de eindafrekening van het loon.