Eindejaarspremie

Wie heeft recht op deze vergoeding?

  • In dienst zijn op 30 november van het huidig jaar OF
  • ontslagen zijn (uitgezonderd wegens dringende reden) tussen 1 december van het vorig jaar en 30 november van het huidig jaar (berekening gebeurt pro rata) OF
  • zelf ontslag hebben genomen tussen 1 december van het vorig jaar en 30 november van het huidig jaar (berekening gebeurt pro rata).

Bedrag van de eindejaarspremie

Aangezien de uurlonen onderhevig zijn aan indexaanpassingen en cao-verhogingen, vind je hieronder de bedragen die van toepassing zijn voor de eindejaarspremie 2017.

Bedrag (bedrijf met minder dan 50 werknemers en/of arbeidsstelsel 38 u. per week):

  • € 0,8705 per werkelijk gepresteerd uur in de periode van 1 december 2016 tot 31 december 2016.
  • € 0,8802 per werkelijk gepresteerd uur in de periode van 1 januari 2017 tot 30 november 2017.

Bedrag (bedrijf met meer dan 50 werknemers en/of arbeidsstelsel 37,5 u. per week):

  • € 0,9368 per werkelijk gepresteerd uur in de periode van 1 december 2016 tot 31 december 2016.
  • € 0,9473 per werkelijk gepresteerd uur in de periode van 1 januari 2017 tot 30 november 2017.

Wie betaalt en wanneer?

De eindejaarspremie wordt rechtstreeks door de werkgever betaald. Dit moet ten laatste op 15 december gebeuren.

Wie in de loop van het refertejaar zelf ontslag neemt of ontslagen wordt in een onderneming, moet de eindejaarspremie, op basis van het aantal gewerkte uren, uitbetaald krijgen op het moment van de eindafrekening van het loon.