Anciënniteitsdagen

Er bestaat een systeem van anciënniteitsverlof. Vanaf 2024 omvat het stelsel:

  • 12 jaar anciënniteit in de sector: 1 extra dag verlof per kalenderjaar
  • 25 jaar anciënniteit in de sector: 2 extra dagen verlof per kalenderjaar
  • 30 jaar anciënniteit in de sector: 3 extra dagen verlof per kalenderjaar

Deze bijkomende dagen vakantie moeten door de werkgever betaald worden.

Periodes van uitzendarbeid voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, worden in rekening genomen voor het berekenen van de anciënniteit.