Stelsel van werklooshheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Tot 30 juni 2025 kan je in de sector textielverzorging gebruik maken van de volgende regelingen:

  • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17) mits een loopbaan van:
    • voor mannen: 40 jaar
    • voor vrouwen: 39 jaar in 2023 en 40 jaar in 2024
  • SWT 60 jaar na 40 jaar loopbaan
  • SWT 60 jaar nachtarbeid of zwaar beroep (33 jaar beroepsverleden)
  • SWT 60 jaar zware beroepen (35 jaar beroepsverleden).