Tijdskrediet

Een werknemer in de sector van de textielverzorging heeft recht op een voltijds, halftijds of 1/5de tijdskrediet gedurende maximum 51 maanden indien één van volgende motieven kan worden ingeroepen:

  • zorg voor zijn/haar kind jonger dan 8 jaar,
  • zorg voor zijn/haar gehandicapte kind jonger dan 21 jaar,
  • palliatieve zorg voor personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en terminaal zijn,
  • zorg of bijstand voor een zwaar ziek gezins- of familielid,
  • bijstand of zorg voor zijn/haar zwaar ziek minderjarig kind of voor een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin.

Indien het motief van een erkende opleiding wordt ingeroepen, dan wordt het recht op tijdskrediet beperkt tot 36 maanden.

Belangrijk is ook te weten dat de 51 maanden tijdskrediet met motief niet proportioneel opgenomen kunnen worden. De opname van 1 jaar tijdskrediet met motief in de 1/5de-vorm, bijvoorbeeld, telt mee voor 12 maanden op het maximum van 51 maanden.