Opleg bij tijdelijke werkloosheid

Vanaf 1 januari 2024 heb je per dag tijdelijke werkloosheid om economische redenen recht op een toeslag van:

  • € 5 voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid van een kalenderjaar
  • € 4 voor de daarop volgende 35 dagen tijdelijke werkloosheid van het kalenderjaar
  • € 2 voor alle overige dagen tijdelijke werkloosheid van het kalenderjaar.

Vanaf 1 januari 2024 wordt je uitkering tijdelijke werkloosheid  berekend op 60% in plaats van 65% van je brutoloon. Ter compensatie van deze daling moet je werkgever een extra toeslag van € 5 betalen voor elke dag waarvoor je een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgt.  Deze extra toeslag komt bovenop de bestaande toeslag bij tijdelijke werkloosheid die je momenteel reeds ontvangt van je werkgever (zie de bedragen hierboven). 

De voorwaarden om de extra toeslag van € 5,00 te ontvangen lees je hier: https://www.abvv.be/tijdelijke-werkloosheid-lagere-uitkering-extra-toeslag

Al deze bedragen worden door de werkgever betaald bij elke maandelijkse loonafrekening.