Klein verlet

De meest courante gebeurtenissen die recht geven op klein verlet zijn:

Reden van afwezigheid

Duur van afwezigheid

Huwelijk

 

Huwelijk van de werknemer.

Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daarop volgende week.

Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een (schoon)broer, (schoon)zuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer.

Dag van het huwelijk.

Geboorte

De geboorte van een kind van de werknemer.

De werknemer heeft recht op twintig dagen. Voor drie dagen ontvangt hij het normale loon van zijn werkgever en voor de resterende dagen een uitkering van de mutualiteit.

Overlijden

Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van de werknemer of van zijn/haar kind of van een kind van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

Tien dagen, waarvan:

  • Drie dagen te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.
  • Zeven dagen te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden.

Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van de werknemer

Drie dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van een (schoon)broer, (schoon)zus, van, schoonzoon, schoondochter, (over)grootvader, (over)grootmoeder of (achter)kleinkind:

 

 

 

die bij de werknemer inwoont  

Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

die niet bij de werknemer inwoont

De dag van de begrafenis.

Feest vrijzinnige jeugd/communiefeest

Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd of plechtige communie.

De dag van de gebeurtenis of de gewone activiteitsdag voorafgaand of volgend onmiddellijk op de gebeurtenis als deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt.

Deeltijdse werknemers hebben ook recht op klein verlet, voor zover er effectief loonverlies is. Gebeurtenissen die zich voordoen op een dag waarop de deeltijdse werknemer normaal niet werkt, geven dus geen recht op klein verlet.

Het koninklijk besluit inzake klein verlet stelt de wettelijk samenwonende gelijk met de echtgeno(o)t(e). Maar bij klein verlet in geval van een overlijden, is er ook een gelijkstelling voor de feitelijk samenwonende partner.