Uitzendarbeid

Indien een uitzendarbeider over een periode van één jaar meer dan 115 werkdagen presteert in het bedrijf, wordt de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Deze regel is niet van toepassing in geval van tijdelijke vervanging van een vaste werknemer door een interim-arbeider.