Eindejaarspremie

Wie heeft recht op deze vergoeding?

 • In dienst zijn op 30 november van het huidig jaar OF
 • ontslagen zijn (uitgezonderd wegens dringende reden) tussen 1 december van het vorig jaar en 30 november van het huidig jaar (berekening gebeurt pro rata) OF
 • zelf ontslag hebben genomen tussen 1 december van het vorig jaar en 30 november van het huidig jaar (berekening gebeurt pro rata).

Bedrag van de eindejaarspremie

Het bedrag van de eindejaarspremie van 2023 is per werkelijk gepresteerd uur in de referteperiode:

 • voor de ondernemingen met minder dan 50 werknemers en de ondernemingen met een arbeidsstelsel van 38 uur per week :
  • € 0,9621 voor de periode van 1 december 2022 tot 31 december 2022;
  • € 1,0676 voor de periode van 1 januari 2023 tot 30 november 2023.
 • voor de ondernemingen met 50 werknemers of meer en/of een arbeidsstelsel van 37,5 uur per week :
  • € 1,0356 voor de periode van 1 december 2022 tot 31 december 2022;
  • € 1,1491 voor de periode van 1 januari 2023 tot 30 november 2023.

Wie betaalt en wanneer?

De eindejaarspremie wordt rechtstreeks door de werkgever betaald. Dit moet ten laatste op 15 december gebeuren.

Wie in de loop van het refertejaar zelf ontslag neemt of ontslagen wordt in een onderneming, moet de eindejaarspremie, op basis van het aantal gewerkte uren, uitbetaald krijgen op het moment van de eindafrekening van het loon.

De uren die niet worden gepresteerd wegens een arbeidsongeval, een beroepsziekte,  moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof, pleegouderverlof en profylactisch verlof worden gelijkgesteld met gepresteerde uren.

Vanaf 1 december 2023 zullen ook de dagen tijdelijke
werkloosheid meegeteld worden voor de berekening van je
eindejaarspremie.