Voorstelling

De vlasbereiding is een activiteit die aan de verwerking in de textiel voorafgaat. Na de oogst van het vlas wordt de plant verder bewerkt tot vlasvezel en andere bijproducten.