Anciënniteitverlof

De arbeiders hebben recht op een dag anciënniteitverlof vanaf het kalenderjaar waarin ze 15 jaar in de onderneming werken.

Vanaf 01.09.2015 wordt een ononderbroken periode van interimarbeid voor maximaal 1 jaar meegeteld in de anciënniteit van de werknemer.