Premie prestaties met hond

De agenten die regelmatig werken met een persoonlijke hond ontvangen een maandelijkse onderhoudsvergoeding van € 99,16.

De agenten die af en toe met hun persoonlijke hond werken, ontvangen € 99,16 voor elke maand waarin zij minstens 1 prestatie met hun hond hebben uitgevoerd.

Daarnaast wordt een premie van € 0,2928 per uur betaald voor iedere effectieve prestatie met hond.

Je krijgt ook een kilometervergoeding van €0,30 indien je je hond vervoert.