Premie wapendracht

De agenten die prestaties verrichten met een wapen hebben recht op een premie die € 0,1992 per uur bedraagt. De premie volgt de loonindexering.