Landingsbanen

Vanaf 1 januari 2015 kunnen enkel de werknemers die minstens 60 jaar zijn nog genieten van een onderbrekingsuitkering in het kader van een landingsbaan (halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering). De voorwaarde is dat men een beroepsloopbaan heeft van minstens 25 jaar.

Indien men echter is tewerkgesteld in een onderneming erkend als onderneming in herstructurering of moeilijkheden, of indien men een loopbaan heeft van 35 jaar als loontrekkende, of indien men gedurende een welbepaalde periode is tewerkgesteld in een zwaar beroep of tijdens de nacht, dan kan men dit onder bepaalde voorwaarden al doen vanaf de leeftijd van 55 jaar.