Opleg bij tijdelijke werkloosheid

Er wordt een bijpassing toegekend per dag tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, overmacht of slecht weer, met een maximum van 75 dagen per jaar.  Je hebt recht op deze bijpassing vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid en deze wordt samen met de syndicale premie uitbetaald.

Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de bestaanszekerheidsvergoeding € 7 per dag. In de periode daarvoor was dit € 6 per dag.

OPGELET: naast de bijpassing tijdelijke werkloosheid, die uitbetaald wordt samen met de syndicale premie, is er ook een aanvullende werkloosheidsuitkering van € 2 per dag tijdelijke werkloosheid om economische redenen, betaald door de werkgever. Deze toeslag wordt, samen met de loonafrekening, maandelijks betaald.