Landingsbanen

Vanaf 1 januari 2015 is de algemene regel dat enkel de werknemers die minstens 60 jaar zijn nog kunnen genieten van een onderbrekingsuitkering in het kader van een landingsbaan. De voorwaarde is dat men een beroepsloopbaan heeft van minstens 25 jaar.

Maar in de textielrecuperatie kunnen werknemers:

  • met een lange loopbaan (35 jaar)
  • of die in een zwaar beroep hebben gewerkt
  • of komen uit een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden (mits ondernemings-cao)

en met een recht op een onderbrekingsuitkering,

  • vanaf de leeftijd van 55 jaar hun arbeidsprestaties met 1/5de verminderen
  • vanaf de leeftijd van 57 jaar hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking.

Deze regeling is van kracht tot eind 2020.