Landingsbanen

Werknemers uit de textielrecuperatie:

  • met een lange loopbaan (35 jaar)
  • of die in een zwaar beroep hebben gewerkt
  • of komen uit een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden (mits ondernemings-cao)

kunnen, met een recht op een onderbrekingsuitkering,

  • vanaf de leeftijd van 55 jaar hun arbeidsprestaties met 1/5de verminderen
  • vanaf de leeftijd van 55 jaar hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking.