Anciënniteitsverlof

In de textielrecuperatie zijn er drie anciënniteitsdagen:

  • 10 jaar anciënniteit in de onderneming: één betaalde afwezigheidsdag per kalenderjaar;
  • vanaf 15 jaar anciënniteit: twee betaalde afwezigheidsdagen per kalenderjaar;
  • vanaf 20 jaar anciënniteit: drie betaalde afwezigheidsdagen per kalenderjaar.

 

Er wordt rekening gehouden met alle periodes van tewerkstelling bij dezelfde werkgever. De vroegere anciënniteit blijft dus behouden bij een nieuwe tewerkstelling bij dezelfde werkgever.